Panduan Dzikrullah

Panduan Dzikrullah

Selasa, 20 Oktober 2015

Bab 20_A_BEBERAPA THAREKAT DZIKIR


BEBERAPA THOREKAT DZIKIR

Thoreaqat ajalatutiyah. Thoreqat ini datang dari pada Rasulullah .s.a.w.dan pada mulanya diturunkan kepada Syaidina Abubakar Shidiq - lalu pada Syaidina Umar – terus kepada Syaidina Usman – terus kepada Syaidina ‘Ali .r.a  – maka turun kepada Syaidina Hasan -  dan Husyaen - kemudian sampai kepada kholifah Harun arrasyid –dari pada beliau kepada al-imam nurudin  al-ashhafani  - kemudian kepada imam Abuhamid al-ghazali .r.a adapun thoreqat dzikirnya pun pada tujuh latifah sebagai berikut.

DZIKIR AL WAQAUF

Didalam latifhatul qolbi dikosongkan / dilapangkan dengan menahan napas sekurang – kurangnya satu menit tidak bergerak apa-apa dan didalam lathifatul qolbu.
Itu menunggu datangnya Nuur Muhammad .s.a.w mengharap limpah karunia Allah dan Nuur Muhammad s.a.w.
·   ----------------------------------------------------------Yaa Hwu
·   ---------------------------------------------------------------------Yaa Allah
·   -------------------------------------------------------------------------Yaa Haq

   -------------------------------------------------------------------Yaa Rasulullah

·   -----------------------------------------------------------------------Yaa Hwu
·   --------------------------------------------------Yaa Mu’minullah

Bismillahirrohmanirrohm alahumaghfirli warham syekh ahmad baydhowi  al-musthofa nuur muhammad .s.a.w aqomtu alaika ayyuhassilahu bilwahidil fatah antadhula bissalam watakhriju bila ‘alam fisirri hawau waadamu.Artinya : dzikir al-waqof itu tampa dzikir Nafi Isbat tampa dzikir Asma tampa dzikir Ismudz-dzat, hanya menghimpunkan semua lathifoif kedalam lathifatul qolbu. Dan memasukan khawasil khomsah kedalam lathifatul qolbu, sedangkan dalam lathifatul qolbu itu menunggu datangnya Nuur Muhammad s.a.w mengharap limpah karunia Allah yakni Nuur rasulullah s.a.w. yang berdzikir lafadz al-jalalahu ( Allah –Allah – Allah ) itu hanya didalam lathifatul akhfa ( Lembaga Muhammad ) afdholudz-dzikri adz-dzikru khofiyyi ( al-haits ) dan ketahuilah bahwa lafazh al-jalalah melalui tiap-tiap layhoif itu mengandung sirr,

ADZDZIKRI LINAFSI SAB’AH

Bahwa sanya yang di maksud dengan nafas yang .7. itu adalah :
1 . --------------Nafsul ila Amarah
2 . ---------------------------------------Nafsul lawamah
3 .------------------------------------------------------------ Nafsul Mulhimah
4 .----------------------------------------------------------------------------------- Nafsul Mutmainnah
5 . --------------------------------------------------------------Nafsur rodhiyah
6 . ---------------------------------------Nafsul Mardhiyah
7 . ------------------Nafsul Kamillah
Adapun yang di maksud dengan khawasil khomsah ( Pancadria ) adalah
1 .-----------’Ainainun ( Penglihatan )
2 .------------------------------------------ Udzunainun ( Pendengaran )
3 . -------------------------------------------------------------------------------Syamun ( Penciuman )
4 .------------------------------------------------------ A’rqun ( Perasaan )
5 , ---------------------------Lamsun ( Perabaan )
Membuka mempelajarinya  satu persatunya tempat wilayahnya . linafsissab’ah tersebut Secara ilmiahnya adalah sebagai berikut :Dan untuk mengerjakannya satu persatu adalah sebagai berikut : (a‘maliyahnya )
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar