Panduan Dzikrullah

Panduan Dzikrullah

Rabu, 21 Oktober 2015

BAB_10_D_TUJUH LATHIFAH RAHASIA DAN HIKMAHNYA-A’LAMNYA-DAN SHIFATNYA

""""""PERHATIAN"""""

Tatkala berdzikir di dalam Lathoif tersebut,terutama tatkala didalam Lathifatul kulli jasadi hendaknya ---dirasai--- seakan-akan Seluruh tubuh berlukisan bergema Lafazh al-jalalah---Allah---Allah---Allah---
Dan lagi tatkala berdzikir di dalam salah satu Lathifah belum menncukufi jumlah yang di dzikirkan-jikalau dengan sendirinya Loncat bergeser kejurusan Lathifah berikutnya,itu mesti ditahan----tidak diperkenankan----

Selesai berdzikir Lafazh al-jalalah ----11000 x -----didalam tujuh Lathoif itu maka ditutup dengan membaca du’a : 

Allahum-ma In-ni as-alukat-taubata wal inabata wal istiqomata ‘alas-sarii’atil ghor-roi wathoriqotil baidhooi birohmatika yaarhar-rohimiin.

Artinya : Yaa Allah sesungguhnya hamba memohon kepada Engkau akan sempurnanya taubat dan kembali kepada Engkau dan tetapkanlah hamba atas Thoreqat yang  mulya dan pula atas Thoreqat yang suci dengan rahmat Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dzikir lafzhul jalalah
 tujuh lathaif :
Sebaiknya di latih dengan cara berangsur-angsur agar berhasil sampai pada maqam (pana) :
1.      Bagi tingkat permulaan : tiap-tiap lathaif (100x) selama (100) malam.
2.      Lalu meningkat tiap lathaif (1000x) selama (100) malam juga.
3.      Baru meningkat pada kifayah yang sebenar-benarnya, yaitu di dalam lathifatul qalbi : (5000x) dan di dalam (7) lathaif lainnya, masing-masing (1000x) sehingga di dalam (7) lathaif berju,lah (11000x).


PENJELASAN :

Menjalankan Dzikir Lafazh al-jalalah didalam tujuh Lathoif itu sangat penting ,maka di perlukan sekali kebenaran-ketenangan Menjalankan-nya sampai tentunya terbiasa semuanya Lathoif itu berkekalan bergerak sendiri dengan sendirinya menyebut-nyrbut kalimatul ‘Ulya.---Allah---Allah---Allah----tiada berkeputusan berkekalan idalam segala Keadaan dan tempat,hingga menjadi orang yang berkekalan beserta Allah, niscaya beruntung unia akhirat.oleh karena itu maka sesungguhnya dilatih dari tingkat permulaan terus meningkat dari lambat sampai bisa tambah cepat.
Untuk permulaan yang pertama :
Didzikirkan didalam tiap Lathifah masing-masing seratus kali---100 x --Allah---Allah---Allah---menjadi seluruhnya berjumlah tujuh ratus kali---700 x ----idalam tujuh Lathoif dan dijalankan dengan tekun selama empat puluh hari---40--hari--sampai---100---malam
Untuk tingkat kedua :
Ditingkatkan didalam tiap-tiap Lathifah masing-masing---100 x----Allah---Allah---Allah---
menjadilah di dalam tujuh Lathifah berjulah ----7000 x ----dan dijalankan dan dijalankan selama ---40---hari---sampai----100---Malam---- langsung dengan memenuhi syarath-syarath nya dan peraturan-nya.
Untuk tingkat yang tetap :
Didzikirkan didalam Lathifatul Qolbi---5000 x----dan didalam Lathoif lain-nya masing-masing---1000 x ---sehingga di dalam semua Lathoif yang tujuh berjumlah---11000 x-----serta dijalankan sekurang-kurang-nya,---100---malam---langsung dengan syarath2 dan peraturan-nya, bahkan lebih bauk bila dijalankan selama hidup di dunia ini.

Maka apabila kita telah dapat menjalankan dzikir tujuh Lathoif ini dengan sempurna, dan mengetahui bahwa Lathifah-lathifah Itu adalah satu-satunya Thoreqat Dzikir dari sunah Nabi-nabi Allah, barulah kita mengetahui dan mengerti apa itu -----TELAGA MUHAMMAD,----maka dengan mendapatkan-nya itu boleh dinamakan menjadi ---Thabiib---zhahir dan--- Thobib---bathin,----Doktor kesehatan jasmani--dan-- Doktor kesehatan Rohani sekali gus.

"""""HIKMAH""""

Turunkanlah Nur dzikrullah kedalam Lathifatul Qolbu orang yang sakit apa saja :
·   Sakit jantung,
·   Paru-paru,
·   Hati kasar,
·   Limpa,
·   Ampedu,
·   Buah pinggang / punggung,
·   Sakit di Otaq / sharaf,
·   Tekanan darah tinggi / darah rendah,
·   Sakit pada daging,
·   Tulang / urat dan yang Lain-lain sebagainya.
Perhubungkanlah sakitnya dengan beberapa Lathoif-lathoif yang ada hubungan-nya----lihat bab kedelapan halaman –143-ini nomor sementara tawajuhkan sisakit itu dan jalankan engan ikhlash.
Maka pancarkanlah dahulu berdzikir kalimatul ‘ulya---Allah---Allah----Allah---di dalam---7----Lathoif ----11000 x------Sebanyak itu.ingatlah jikalau menjadi thabib yang mengobati yang menjadi thabibnya berkekalan mengingat Allah dengan ikhlash maka insyaa Allah akan diberi karunia oleh Allah ta’ala disembuhkan sisakit serta karunia rahmat atas segala urusan dunia dan akhirat………………….Tamat………………………

Tidak ada komentar:

Posting Komentar